21. yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin bir malzeme ve para akış sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketler için bilişim sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Önermiş olduğumuz programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, YBS’nin yönetimsel temelleri, bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım yönetimi, bilgi teknolojisi için bilgi yönetimi ve bilgi teknolojisi, nesne yönelimli modelleme, benzetim modellenmesi ve analizi, sistem analizi ve tasarımı, veri iletişimi ve veri tabanı yönetim sistemleri, veri ambarlama ve istatistiksel veri analizi, veri madenciliği, bilişim teknolojilerinde yatırım kararlarının analizi, insan ve bilişim teknolojilerinin yönetimi, karar destek sistemleri, uzman sistemler, akıllı sistemleri, teknoloji yönetimi ve AR-GE, e-ticaret ve e-işletme, bilişim sistemleri ve proje yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.