Karar Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAUAM) Aralık 2010 tarihinden beri faaliyettedir. KAUAM’nin amaçları şunlardır:

  • Karar analizi yöntemlerini kullanarak, araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası yayınlar olarak sunmak,
  • Galatasaray Üniversitesi’nin değişik bölümlerde görev yapan ve karar analizi alanında çalışan öğretim üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,
  • Karar analizi yöntem ve tekniklerini kullanarak kamu ve özel kuruluşlarda araştırmalar yapmak ve elde edilen bulguları yayınlamak,
  • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma yapmak, kurs, seminer, eğitim programları düzenlemek,
  • Karar analizi yöntem ve tekniklerini topluma yaymak için bilimsel toplantılar, yaz okulları, eğitim programları, konferanslar, seminerler ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
  • Karar analizi yaklaşımı ile toplumsal sorunlara değinmek, bu konularda yeni çözüm önerileri geliştirmek,
  • Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerde karar analizi alanında faaliyette bulunan Araştırma Merkezleri ve Enstitüler ile ilişkiye geçip ortak projeler düzenlemektir.

KAUAM, bu amaçlar doğrultusunda ve Galatasaray Üniversitesi olanakları dahilinde çalışmalarına süratle başlamıştır.