21. yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve verimli bir malzeme ve para akış sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketler için lojistik ağlarının ve finansman sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, pek çok şirket için lojistik ağları ve finansman sistemleri birbirlerini büyük ölçüde etkilemekte ve bu iki alanın birlikte ele alınması son derece önemli olmaktadır. Önermiş olduğumuz programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin “Lojistik” ve “Finansman Yönetimi” alanlarındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Lojistik ve Finansman Yönetimi Sertifika Programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, lojistik yönetimi, lojistik sistemlerinin tasarlanması, planlanması ve yönetimi, güvenlik stoku ve tahmin yöntemlerinin tedarik zinciri üzerindeki etkileri, tedarik zincirlerinin koordinasyonu ve eşzamanlı çalışır hale getirilmesi, tedarik zinciri yönetimi için karar destek sistemleri, kapalı çevrim tedarik zincirleri, çevreci tedarik zinciri yönetimi, depo yönetimi, lojistikte hizmet işlemleri yönetimi, karar analizi, yatırım kararlarının analizi, satın alma ve nakliye yönetimi, finansal yönetim, stratejik lojistik yönetimi, lojistikte kalite yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.